Month: December 2020

Bi̇lgi̇sayarli Tomografi̇ (BT, CT)

X ışınları kullanılarak beyin, kafatası ve omurganın kesitsel incelenmesidir. Bu yöntemde X ışınları dairesel şekilde vücuda uygulanmakta ve bilgisayar programlarının yardımı ile vücudun iç yapısının durumu hakkında görüntüler elde edilmektedir. Günümüzde beyin cerrahisinde özellikle travmalarda kullanılmaktadır. BT çekilerek hem kemik yapıların durumu hem de bu travma nedeni ile yumuşak dokularda (Neyin, sinirler, omurilik gibi) bir …

Bi̇lgi̇sayarli Tomografi̇ (BT, CT) Read More »

Pozi̇tron Emi̇syon Tomografi̇ (PET)

Vücuda radyoaktif madde verip görüntüleme yapılması yöntemidir. Radyoaktif maddenin normalde olması gereken yoğunlukta değil de, daha az veya daha çok olarak bir bölgede toplanması çeşitli hastalıklar hakkında bilgi verebilmektedir. Beyin cerrahisinde özellikle PET-CT kullanımı yaygındır. Burada PET tetkiki bir Bilgisayarlı Tomografi eşliğinde yapılarak beyinde kesitsel görüntüler elde edilmekte ve yaklaşık 5 mm’den daha büyük olan …

Pozi̇tron Emi̇syon Tomografi̇ (PET) Read More »

Manyeti̇k Rezonans Görüntüleme (MR, MRG)

Yüksek güçte mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanılarak dokuların görüntülenmesi yöntemidir. Maynetik rezonans ile doku içindeki hidrojen atomlarının özelliklerinden yararlanarak çok ayrıntılı bir şekilde görüntüleme yapmak mümkün olmaktadır. Bu yöntemde X ışınları kullanılmadığı için X ışınlarına bağlı ortaya çıkabilecek problemler görülmemektedir. Hatta bazen gerek duyulursa anne karnındaki bebeğin durumunu incelemek için bile kullanılabilen bir yöntemdir. Bu …

Manyeti̇k Rezonans Görüntüleme (MR, MRG) Read More »

Anjiografi (DSA)

Beyin damarlarının görülmesi için kasıktan bir kateter ile girilerek boyunda şah damarlarına kadar ilerlenmekte ve buradan verilen ilaçlarla damarların görünebilir hale gelmesi sağlanmaktadır. Günümüzde DSA, beyin cerrahisinde ve beynin damarsal bozukluklarında kullanılmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri anevrizmalar ve AVM’ lerdir.

Direkt Grafi (X-ray)

X-ışınları elektromanyetik radyasyonun bir formudur. İlk kez 1895 yılında Alman bilim adamı Roentgen tarafından keşfedilmiştir. Bu nedenle “Röntgen ışınları” olarak da bilinmektedir. Tıpta çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Foton adı verilen partiküllerin dokudan geçiş özelliklerinden yararlanarak görüntü elde edilmesine dayanmaktadır. Bir doku ne kadar yumuşaksa ışınları geçirgenliği o kadar fazla olur. Bu nedenle örneğin kemik ve …

Direkt Grafi (X-ray) Read More »

Epilepsi Cerrahisi

Epilepsi toplumda sık olarak rastlanan bir sorundur. Genellikle ilaçlarla tedavi edilir. Ancak ilaçlara yanıt alınamadığı durumda bazı cerrahi işlemlerle hastalara yardımcı olunabilmektedir. Cerrahide amaç ya epilepsiye neden olan bozuk alanın çıkartılması ya da epileptik aktivitenin yayılmasına engel olunmasıdır. Bu cerrahide amaç, olabildiğince epileptik atakların oluşmasına engel olmak böylece hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. EPİLEPSİ CERRAHİSİ NEDİR? …

Epilepsi Cerrahisi Read More »

Gamma Knife Radyocerrahisi

Gamma Knife Radyocerrahisi Lars Leksell isimli İsveçli beyin cerrahı tarafından tıbba kazandırılmış bir yöntemdir. Ön çalışmaları 1950’li yıllara dayanan Gamma Knife cihazı ile ilk defa 1968 yılında hasta tedavi edilmiştir. Ülkemizde ise ilk kez 1997 yılında Gamma Knife kullanılarak tedavi yapılmıştır. O yıllardan itibaren gelişerek günümüze kadar gelen Gamma Knife Radyocerrahisi uygun hasta gruplarında kullanıldığında …

Gamma Knife Radyocerrahisi Read More »

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy.

Online Consultation

Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
€150 or $125
  • Private Consultation
  • Audio Call
  • Conclusion by e-mail
  • Free Follow Up with HERA Case Managers