Tanı Üniteleri

Bi̇lgi̇sayarli Tomografi̇ (BT, CT)

X ışınları kullanılarak beyin, kafatası ve omurganın kesitsel incelenmesidir. Bu yöntemde X ışınları dairesel şekilde vücuda uygulanmakta ve bilgisayar programlarının yardımı ile vücudun iç yapısının durumu hakkında görüntüler elde edilmektedir. Günümüzde beyin cerrahisinde özellikle travmalarda kullanılmaktadır. BT çekilerek hem kemik yapıların durumu hem de bu travma nedeni ile yumuşak dokularda (Neyin, sinirler, omurilik gibi) bir …

Bi̇lgi̇sayarli Tomografi̇ (BT, CT) Read More »

Anjiografi (DSA)

Beyin damarlarının görülmesi için kasıktan bir kateter ile girilerek boyunda şah damarlarına kadar ilerlenmekte ve buradan verilen ilaçlarla damarların görünebilir hale gelmesi sağlanmaktadır. Günümüzde DSA, beyin cerrahisinde ve beynin damarsal bozukluklarında kullanılmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri anevrizmalar ve AVM’ lerdir.

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy.

Online Consultation

Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
€150 or $125
  • Private Consultation
  • Audio Call
  • Conclusion by e-mail
  • Free Follow Up with HERA Case Managers