Tanı Üniteleri

Anjiografi (DSA)

Beyin damarlarının görülmesi için kasıktan bir kateter ile girilerek boyunda şah damarlarına kadar ilerlenmekte ve buradan verilen ilaçlarla damarların görünebilir hale gelmesi sağlanmaktadır.

Günümüzde DSA, beyin cerrahisinde ve beynin damarsal bozukluklarında kullanılmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri anevrizmalar ve AVM’ lerdir.

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy.

Online Consultation

Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
€150 or $125
  • Private Consultation
  • Audio Call
  • Conclusion by e-mail
  • Free Follow Up with HERA Case Managers